Tecknade 52 försäkringar – utan kundernas kännedom!

Utan att kunderna hade en aning om det, tecknade privatrådgivaren 52 privatförsäkringar. I flera fall drogs också pengar från kundernas konton. Nu har Swedsec återkallat rådgivarens licens.

Tidigare i år var mannen anställd som privatrådgivare på ett Swedsec-licensierat företag. I samband med att han sade upp sig, tecknade han av okänd anledning 52 personförsäkringar till kunder utan deras vetskap. Strax efteråt annullerades de flesta försäkringarna.

Flera kunder hörde dock av sig till företaget, eftersom pengar hade dragits från deras konto.

Företaget har också anmält att han i två fall har förfalskat kunders namnteckningar.

Företaget har kompletterat sin anmälan med att rådgivaren också har sänkt ränta på två krediter som hörde till hans mor och hans bror.

Beslutet från Swedsec blev att dra in rådgivarens licens. 

18 oktober, 2016
Gunnar Loxdal
0706946048