Factor växer genom köp av Svensk Försäkringsförmedling

Factor Insurance Brokers AB meddelade i dag att man har förvärvat verksamheten i Svensk Försäkringsförmedling Invest AB och Svensk Försäkringsförmedling Global AB. Överlåtelsen ägde rum den 5 december.

Factor lyfter fram att Factors förmedlarorganisation genom förvärvet förstärks med de två erfarna försäkringsförmedlarna Michael Johansson och Peter Eriksson, som är specialister på att hjälpa företag och dess anställda med rådgivning och utvärdering av lämpliga försäkringsalternativ.

– Vi är glada att Michael Johansson och Peter Eriksson ansluter till Factors erfarna förmedlarteam med ett nytt kontor i norra Stockholm. De har lång och gedigen erfarenhet i branschen som försäkringsförmedlare, säger Michael Carlsén, vd på Factor, i pressinformationen från Factor.

Factor Insurance Brokers AB hade förra året en omsättning på 18,7 (27,8) miljoner kronor och ett resultat på –1,5 (–0,4) miljoner kronor. 

Svensk Försäkringsförmedling Global AB hade 2015 en omsättning på 1,9 (1,5) miljoner kronor och ett resultat på 0,1 (0,1) miljoner kronor.  Svensk Försäkringsförmedling Invest AB hade 2015 en omsättning på 1,5 (1,8) miljoner kronor och ett resultat på 0,4 (0,3) miljoner kronor. 

Förvärvet sker i form av en inkråmsaffär. 

 

6 december, 2016