PWC: Försäkringsledare tror på framtiden – trots alla tuffa utmaningar

Den globala försäkringsindustrin känner stark tillförsikt inför framtiden! Hela 35 procent av företagsledarna i branschen känner sig mycket säkra på framtida tillväxt – trots de utmaningar som finns på marknaden.  

För utmaningar saknas sannerligen inte för branschen. 

I själva verket är ingen annan bransch utsatt för ett lika starkt förändringstryck som försäkringsbranschen!

I alla fall inte om man ska döma efter hur stor andel av tillfrågade företagsledare som oroas av hot på marknaden som överreglering, teknikutvecklingen, förändrat kundbeteende och konkurrens från nya marknadsaktörer. 

Det framgår av PWC:s rapport Annual Global CEO Survey-Insurance som nu har genomförts för tjugonde gången. Där står de tillfrågade företagsledarna inom försäkring ut. Exempelvis bedömer hela 95 procent av de som har svarat i undersökningen att det finns anledning till oro över hur överreglering kan påverka tillväxtutsikterna.

Samtidigt är det få andra branscher som är lika präglade av att företagsledarna tar till sig de förändringar som är på gång. 

67 procent av de tillfrågade betraktar kreativitet och innovation som mycket viktiga i organisationen. 61 procent av de tillfrågade undersöker vilka fördelar som finns i att människor och maskiner samarbetar.

Rapporten baseras på den årliga globala undersökningen ”20th Annual Global CEO Survey”. 95 företagsledare inom försäkringsbranschen i 39 länder intervjuades om sin syn om nuläge och framtida utmaningar inom försäkringsbranschen.

Här kan du ta del av hela rapporten. 

20 februari, 2017