EU-kommissionen ger halvt löfte om att ta hänsyn till depåförsäkringarna

EU-kommissionens förslag till tekniska tillsynsstandarder för Priips-förordningen innehåller inga formuleringar som räddar den svenska depåförsäkringen. Däremot lovar kommissionen att ta hänsyn till synpunkter från Sverige i arbetet med tillämpningsföreskrifter tillsammans med de europeiska tillsynsmyndigheterna. 

Kommer EU:s Priips-förordning att döda den svenska depåförsäkringsmarknaden? 

Ja, risken finns, menar bland andra Svensk Försäkring. 

Det kan nämligen bli helt omöjligt för svenska försäkringsbolag med depåförsäkringar att uppfylla Priips-reglerna. Bakgrunden är att Priips-förordningen kräver faktablad för paketerade försäkringsprodukter med mycket specifik information om alla underliggande investeringar. Enligt regelverket ska faktabladen ha aktuella uppgifter om kostnader och avkastning hos typer av investeringar.

Detta kan fungera för fondförsäkringar. Men inte när det gäller aktier eller obligationer i en depåförsäkring. Depåförsäkringar kan ha tusentals investeringsalternativ, och det blir omöjligt att ha daglig koll på hur avkastning, kostnader och risker förändras.

Så sent som den 23 februari skrev finansdepartementet till EU-kommissionen, och underströk att det var mycket viktigt för Sveriges att få en lösning där Priips-regelverket ger utrymme för de svenska depåförsäkringarna.

Nu innehöll det förslag till tekniska tillsynsstandarder som EU-kommissionen la fram den 8 mars inget undantag för depåförsäkringarna när det gäller innehållet i faktabladet. 

Däremot har EU-komissionen nu svarat den svenska regeringen, och meddelat att kommissionen kommer att ta hänsyn till de svenska synpunkterna när man tar fram tillämpningsföreskrifter – i form av Q&A-listor – tillsammans med de europeiska tillsynsmyndigheterna.

”We take note of your suggestions and will duly consider them”, heter det i kommissionens brev till den svenska regeringen. Eller i svensk översättning: ”Vi noterar era förslag och kommer att överväga dem noggrant.”

Med andra ord ett halvt löfte om att ta hänsyn till de svenska synpunkterna.  

Här kan du ta del av EU-kommissionens förslag till tekniska standarder för Priips-förordningen. 

Och här kan du som är Sak & Liv Premium-kund ta del av EU-kommissionens svar till Sverige om depåförsäkringarna. 

14 mars, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048

Dina Jämtland Västernorrland ska fusionera med Dina Nord

1 dag Läs mer
Svensk Försäkring: Skjut upp IFRS 17 till år 2023!
2 dagar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Svedea utlyser båtstipendiet 2020 — för att få fler kvinnor till rors
2 dagar Läs mer

Göta Lejon upphandlar bland annat återförsäkring för terrorskydd

2 dagar Läs mer
Skandia lanserar ny rapport om effekten av sen examen
2 dagar Läs mer
"Staten är evig och långsint och vi kommer inte ge oss."
Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr kommenterar processen mot Allra (SvD 6/8 2019)
Caroline Farberger om att ha levt ett år som kvinna
2 dagar Läs mer
Utredning om upphandlade fonder för premiepensionen skjuts upp
3 dagar Läs mer
SPK tar hjälp av Advokatfirman Lindahl för ombildning till tjänstepensionsbolag
3 dagar Läs mer
Två nya studentförsäkringar från Lärarförsäkringar och Folksam
3 dagar Läs mer
Skandia Fastigheter planerar att odla växter på kontorsväggar
3 dagar Läs mer
Handelsbanken Liv beslutade om extra vinstutdelning på 770 Mkr
3 dagar Läs mer