Extrastämma beslutar om beståndsöverlåtelse i Sabo Försäkring

• Försäkringar för allmännyttan är Sabo Försäkrings hemmaplan! 

Den 21 april håller Sabo Försäkrings AB en extra bolagsstämma. På agendan står beslut om beståndsöverlåtelse. 

Vd Anders Sjödin – har du möjlighet att berätta mer om vad beståndsöverlåtelsen innebär?

– Jag vill gärna avvakta med det till efter det att stämman har varit, så att aktieägarna först får ta del av den fullständiga informationen på stämman.

De nya Solvens 2-reglerna med högre kapitalkrav och högre kostnader för rapporter till tillsynsmyndigheterna har bidragit till att flera mindre företag i försäkringsbranschen har fattat beslut om avveckling. Kan du säga något om hur ni tänker där?

– Efter stämman har jag möjlighet att berätta.

För ett par år sedan ingick Sabo Försäkring ett avtal om koassurans tillsammans med Vardia, som nu är en del av Gjensidige. Man skulle kunna spekulera i att en beståndsöverlåtelse kan involvera Gjensidige. Är det något som du kan berätta mer om?

– Inte i dag, men aktieägarna kommer att få reda på allt kring beståndsöverlåtelsen i samband med stämman.

Sabo Försäkring meddelar försäkring i huvudsak till kommunala bostadsföretag som utgör Sabos medlemmar. Man har 92 ägare bland kommunala bostadsföretag varav Sabo är störst.

Under 2015 hade Sabo Försäkring premieintäkter på 4,7 (8,0) miljoner kronor. Det tekniska resultatet uppgick till –1,6 (–1,9) miljoner kronor och resultatet efter skatt låg på –0,1 (–0,1) miljoner kronor.

 

7 april, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048

KoV kritiserar marknadsföring av Santanders låneskyddsförsäkring

10 timmar Läs mer
Lina Gooch ska ansvara för Folksams Idé och Produktion
15 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Norska skadebolags combined ratio förbättrades till 93,1%
8 timmar Läs mer

Enerfy läggs ned! Greater Than avslutar samarbetet med Moderna

15 timmar Läs mer
Återbäringen höjs till 5 % på Pensionsmyndighetens tradförsäkring
10 timmar Läs mer
"Det blir svårt att finansiera försäkringsskador med premier, när nästan alla försäkringstagare ska ha ut ersättning samtidigt."
Jonas Frycklund, biträdande chefekonom på Svenskt Näringsliv, i Svenska Dagbladet om varför skador av pandemier är svåra att försäkra.
Gofido + Bliwa = sant! Hemförsäkringen ska kombineras med liv
14 timmar Läs mer
HFD: Lendifys tjänster ska vara helt momsbefriade
3 dagar Läs mer
Per Frennberg utsågs till ny ordförande för Sjunde AP-fonden
3 dagar Läs mer
FI planerar undersökningar av cyberrisker, hållbarhet och flytträtt
3 dagar Läs mer
Nu är det klart: Gofido väljer Eir Försäkring som försäkringsgivare
3 dagar Läs mer
Försäkringsbolagens kapital rasade med 354 miljarder kronor Q1
3 dagar Läs mer