Greater Than: Unga är beredda att ändra körstil om det belönas

Ju yngre man är, desto mer benägen är man att ändra sin körstil – under förutsättning att man har en bilförsäkring som belönar detta. Det visar en undersökning från Greater Than som tillsammans med Moderna Försäkringar nyligen har lanserat en ny digital, individuellt prissatt bilförsäkring. 

Undersökningen visar att över 80 procent av svenska förare anser att förare som kör bra och som har ett lågriskbeteende bör betala en lägre försäkringspremie.

– Sedan vi lanserade vår bilförsäkring har vi fått ett fantastiskt gensvar från våra kunder som bekräftar det undersökningen har kommit fram till. I verkligheten, hos våra försäkringskunder, ser vi snabba förbättringar i sitt sätt att köra, säger Liselott Johansson, vd på Greater Than, i en presskommentar.

Den grupp som ställer sig minst positiv till att vilja förändra sitt sätt att köra för att gynna trafiksäkerheten och miljön är åldersgrupperna mellan 45 och 75 år. Detta är också den åldersgrupp som samtidigt redan anser sig vara en säker bilförare.

– Även om detta är gruppen som ställer sig minst positiv till att ändra sitt sätt att köra ser vi positiva siffror. Hela 40 % i åldersgruppen 45–75 år uppger att de skulle anpassa sitt körsätt om de hade en bilförsäkring som gav de incitament, säger Liselott Johansson.

Undersökningen har genomförts av GFK Norm på uppdrag av Greater Than. 

7 april, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048