Tummen ned! FI avstyrker förslaget om höjd resolutionsavgift

Finansinspektionen avstyrker i sitt remissvar från delar av förslaget om höjd resolutionsavgift. 

Finansinspektionen gör nu tummen ned för regeringens förslag om höjd resolutionsavgift för bankerna. 

Finansinspektionen skriver i ett pressmeddelande i dag på morgonen att man avstyrker förslaget att ta bort målnivån för resolutionsreserven. En permanent avgift går inte att motivera utifrån regelverken. Istället bör avgiften tas bort när målnivån är uppfylld, skriver Finansinspektionen.

– Att rätta till skevheter i skattereglerna med en avgift kopplad till resolutionsregelverket är fel väg, skriver FI i ett ovanligt skarpt formulerat uttalande. 

Här kan du läsa hela Finansinspektionens yttrande. 

12 april, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048