Insuresec: Varning blev till erinran efter omprövning

I november förra året beslutade Försäkringsförmedlarbranschens disciplinnämnd att varna en försäkringsförmedlare. Förmedlaren begärde omprövning. Nu har nämnden beslutat att omvandla sanktionen till en erinran.

Ärendet gällde att förmedlaren inte informerat sina kunder på rätt sätt om hur provisionen tas ut från försäkringsen. Enligt förmedlarens dokumentation till kunden betalas förmedlarens provision från försäkringsbolaget. Det korrekta förhållandet är istället att förmedlarens arvode tas ur kundens försäkringskapital. Det fanns även anmärkningar på att förmedlaren tycktes ha lagt ned orimligt mycket arbete på kundens försäkringslösning. vilket nämnden ansåg strida mot god försäkringsförmedlarsed. 

Bakgrunden till beslutet att ompröva ärendet är att förmedlaren i samband med beslutet skickat ett yttrande som nämnden aldrig fick läsa. Mejladressen var nämligen felaktigt angiven.

Yttrandet var från en kund som berättade att hon fått helt korrekt information om provisionerna från förmedlaren – både muntligt och skriftligt – i samband med att förmedlaren handlade upp försäkringslösningen. Den felaktiga informationen dök upp först efter det att försäkringen redan tecknats. 

Mot bakgrund av att informationen inte var fullt så missvisande som nämnden befarade i sitt ursprungliga beslut, beslutade nämnden nu att sanktionen kunde stanna vid en erinran. 

Här kan du läsa hela beslutet från disciplinnämnden. 

28 april, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048

Christer Ragnar vann i domstol om skatt på uttag ur k-försäkring

10 timmar Läs mer
Johannes Ekström utsedd till ny CFO för mySafety Group
17 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
10,3 procents avkastning i Tredje AP-fonden första halvåret
9 timmar Läs mer

Nytt verktyg från SEB ska lyfta fram ojämlikheten i pensionerna

15 timmar Läs mer
Itello förvärvade norska konsult- och aktuariebolaget Eikos AS
12 timmar Läs mer
"Försäkringsbranschen är en ekonomisk gigant, men trots det sätter den inget påtagligt avtryck vare sig i Antikrundan, i människors karriärdrömmar eller i det offentliga samtalet."
Håkan Svärdman resonerar i Dagens Arena om varför få människor engagerar sig i sin försäkring.
Greater Than ökade omsättningen med 19 procent andra kvartalet
13 timmar Läs mer
Afa: Lärarna blir sjukskrivna när terminen startar
17 timmar Läs mer
100 euro i rabatt för Sak & Livs läsare på årets stora europeiska event om skadehantering!
18 timmar Läs mer
Alm Brand uppjusterar helårsprognosen efter resultatet första halvåret
1 dag Läs mer
Alexander Santrisi går till Säkra Stockholm Nowa AB
1 dag Läs mer
Domstol tvingar Växjö kommun att göra om förmedlarupphandling
1 dag Läs mer