Insuresec: Varning blev till erinran efter omprövning

I november förra året beslutade Försäkringsförmedlarbranschens disciplinnämnd att varna en försäkringsförmedlare. Förmedlaren begärde omprövning. Nu har nämnden beslutat att omvandla sanktionen till en erinran.

Ärendet gällde att förmedlaren inte informerat sina kunder på rätt sätt om hur provisionen tas ut från försäkringsen. Enligt förmedlarens dokumentation till kunden betalas förmedlarens provision från försäkringsbolaget. Det korrekta förhållandet är istället att förmedlarens arvode tas ur kundens försäkringskapital. Det fanns även anmärkningar på att förmedlaren tycktes ha lagt ned orimligt mycket arbete på kundens försäkringslösning. vilket nämnden ansåg strida mot god försäkringsförmedlarsed. 

Bakgrunden till beslutet att ompröva ärendet är att förmedlaren i samband med beslutet skickat ett yttrande som nämnden aldrig fick läsa. Mejladressen var nämligen felaktigt angiven.

Yttrandet var från en kund som berättade att hon fått helt korrekt information om provisionerna från förmedlaren – både muntligt och skriftligt – i samband med att förmedlaren handlade upp försäkringslösningen. Den felaktiga informationen dök upp först efter det att försäkringen redan tecknats. 

Mot bakgrund av att informationen inte var fullt så missvisande som nämnden befarade i sitt ursprungliga beslut, beslutade nämnden nu att sanktionen kunde stanna vid en erinran. 

Här kan du läsa hela beslutet från disciplinnämnden. 

28 april, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048