Aktivt val i premiepensionen gav 4,6% sämre avkastning 2016

Det lönar sig inte att välja fonder själv i premiepensionssystemet. De passiva pensionsspararna i AP7 Såfa fick i genomsnitt 4,6 procentenheter bättre avkastning än de som aktivt valt fonder själva, visar Pensionsmyndighetens sammanställning av premiepensionen 2016 som presenterades i dag. 

Förra året hade pensionsspararna i premiepensionssystemet i genomsnitt en avkastning på 11,6 procent. 

De som gjort egna val av fonder för premiepensionen hade förra året en genomsnittlig avkastning på 9,5 procent.

Det kan jämföras med snittavkastningen för den som valt att stanna kvar i ickevalsalternativet AP7 Såfa: 13,9 procent.

Den passive spararen fick med andra ord 4,6 procentenheter bättre avkastning än den aktive spararen som valde egna fonder. 

Sämst genomsnittlig avkastning fick den kategori sparare som använt sig av någon typ av förvaltningstjänst: 6,5 procent. 

Det var med andra ord under förra året i genomsnitt betydligt mer lönsamt att vara passiv än att försöka välja fonder själv. Allra sämst var det att förlita sig på experter som säger sig vara bra på förvaltning.  

Den tendensen har stått sig i princip hela tiden för premiepensionssystemet. 

Sedan starten av premiepensionssystemet har avkastningen för ickevalsalternativet legat på 9,6 procent, vilket kan jämföras med 6,5 procent för den som gjort ett eget fondval.  

Totalt förvaltas 980 miljarder kronor inom ramen för premiepensionssystemet. Sammanlagt förvaltas tillgångar för 7,2 miljoner personer, varav 1,4 miljoner pensionärer. 48 procent av spararna har sitt fondkapital förvaltat i AP7 Såfa. 

Här kan du läsa Pensionsmyndighetens hela rapport om premiepensionen 2016. 

12 maj, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048