Söderberg & Partners i samordnad upphandling av kommunförsäkring

S & P Assurans Offentlig AB – som ingår i Söderberg & Partners – genomför just nu en samordnad upphandling av sakförsäkring för kommuner och landsting. Ett stort antal kommuner och landsting har anmält sig för att vara med på upphandlingen. 

Sista dag för intresseanmälan är den 14 juni. Underlagen för upphandlingen skickas ut den 19 juni. Sista dag för anbud kommer att vara den 8 september.  

Upphandlingen gäller följande försäkringsområden:

1. Kommun, 
2. Landsting
3. Fastighet
4. Energi
5. Olycksfall
6. Förmögenhetsbrott
7. Rättsskydd
8. Ansvar vid diskriminering
9. Excessansvar
10. Tjänsteresa
11. Motor
12. LOU (primär)
13. Utställning
14. Sanering
15. Fartyg
16. Miljö
17. VDS
18. VA
19. Cyber
20. Projekt
21. Tåg

17 maj, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048