SABO Försäkrings AB överlåter beståndet till Gjensidige

SABO Försäkrings AB har beslutat att överlåta hela sitt försäkringsbestånd av fastighetsförsäkring till Gjensidige.

Avtalet om beståndsöverlåtelsen mellan de båda bolagen skrevs under den 31 mars och godkändes vid en extra bolagsstämma i SABOF den 21 april.

SABOF har sedan tidigare ett nära samarbete med Gjensidige. Under 2014 ingick SABOF ett avtal om koassurans med Vardia i Sverige, som under förra året förvärvades av Gjensidige. 

Enligt information i SABOF:s årsredovisning är planen att helt avveckla befintliga försäkringsengagemang som riskbärare, och därefter återlämna försäkringskoncessionen. Därmed kommer SABOF inte längre att vara ett företag under Finansinspektionens tillsyn. 

Sabo Försäkring bildades 1993. Bolaget har meddelat försäkring i huvudsak till kommunala bostadsföretag som också utgör Sabos medlemmar. Man har i dag 92 ägare bland kommunala bostadsföretag varav Sabo är störst, och ett 60-tal företag som kunder.

Bolaget har de senaste åren uppvisat förluster. Av SABO Försäkrings AB:s årsredovisning för 2016 framgår att premieintäkterna ökade något till 4,8 (4,7) miljoner kronor. Det tekniska resultatet efter skatt låg på –6,2 (–1,6) miljoner kronor framförallt beroende på ökade skadekostnader. 

31 maj, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048