VFF Fondförsäkring har upplösts efter likvidation

• Den sista årsredovisningen för VFF Fondförsäkring. 

Ytterligare ett försäkringsbolag har försvunnit från den svenska marknaden. VFF Fondförsäkring har upplösts efter likvidation. 

VFF Fondförsäkring – dotterbolag till Volvoresultat Försäkringsföreningen – har varit under avveckling i flera år. Bolaget startade 2008, men år 2015 beslutade man att avveckla verksamheten.  

Avvecklingen har gått framåt enligt plan. Av de tidigare 4 400 försäkringstagarna återstod för ett år sedan bara 53. Värdet av bolagets förvaltade kapital hade samtidigt krympt från 180 miljoner kronor till 1,6 miljoner kronor.

I maj 2016 beslutade bolaget om likvidation. Till likvidator utsågs Peter Kullgren. Det sades då att avsikten var att flytta eller återköpa även de återstående försäkringarna, så att bolaget skulle kunna avvecklas helt och hållet under våren 2017. Avvecklingen har därefter gått vidare enligt plan. december fanns bara åtta försäkringstagare kvar i bolaget och i januari endast sex. Och nu finns inte heller de kvar – i går den 1 juni offentliggjordes att företaget har upplösts sedan likvidationen. 

Bolaget har under avvecklingen tvistat med FI om möjligheten att få slippa rapporteringen enligt de nya Solvens II-reglerna. I en första vända sade FI nej till denna begäran, med hänvisning till att det inte var alldeles, alldeles säkert att bolagets likvidation skulle vara avslutad det datum som lagen tar sikte på när det gäller möjligheten att bevilja undantag från Solvens II-tillsynen, nämligen den 1 januari 2019.

VFF Fondförsäkring överklagade FI:s beslut till domstol, som gav bolaget rätt. Förvaltningsdomstolen påpekade att det framstår som orimligt betungande för företag vars syfte är att avvecklas att börja tillämpa ett mycket omfattande nytt regelverk. 

VFF Fondförsräkrings resultat för 2016 uppgick till –0,5 (–1,0) miljoner kronor. Vid utgången av år 2016 hade bolaget 39 (40) miljoner kronor i placeringstillgångar. 

2 juni, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048