Länsförsäkringar har störst förtroende av fastighetsmäklare

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling toppar i SKI:s årliga undersökning om hur nöjda kunderna är med fastighetsmäklarbranschen.

Länsförsäkringar får betyget 73,0 på en hundragradig skala. God tvåa är mäklarbyrån Notar med 72,8.

– Dessa två aktörer får höga betyg av sina kunder där enkelhet, smidigt och tillgänglig är den gemensamma nämnaren, säger Johan Parmler, VD för Svenskt Kvalitetsindex, i en presskommentar.

SKI har mätt både hur nöjda köpare är och hur nöjda säljare är. I likhet med tidigare år är säljare betydligt mer nöjdare jämfört med köpare. Samtidigt är avståndet krympt mellan de båda kundgrupperna. 

– Över tid så har dock skillnaden minskat markant. Från närmare 10 enheter under 2013 till 5 enheter idag, säger Johan Parmler.

Av studien framgår också att nöjdheten med nätmäklare är betydligt lägre än för de mer traditionella aktörerna. Undersökningen är gjord under maj 2017.

 

 

12 juni, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048