Swedbank och Solidar ansluter till Fullmaktskollen

I dag meddelas att Swedbank Försäkring och Solidar har anslutit sig till digital fullmaktshantering via Fullmaktskollen.

Swedbank Försäkring kommer nu, som behörighetskontrollerande part, att kunna ta emot och granska fullmakter digitalt via Fullmaktskollen. Solidar ansluter sig också för en effektivare hantering av fullmakter digitalt från sina kunder.

– Många aktörer förbereder en anslutning under 2017 och Fullmaktskollen planerar självklart för att fler företag ska kunna ansluta sig efter sommaren, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB, i en presskommentar.

Genom den digitaliserade lösningen kan aktörerna säkerställa en effektiv och säker hantering för både försäkringsföretag och försäkringsförmedlare. Ett 40-tal aktörer får tills vidare fullmakterna med hjälp av en övergångslösning.

 

19 juni, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048