AP-fonder får utmärkelse för sitt stöd till FN:s hållbarhetsmål

De svenska AP-fonderna AP1, AP2, AP3, AP4 tillhör de pensionsförvaltare som har fått en utmärkelse för det gemensamma uttalandet om vikten av att institutionella investerare investerar i lösningar som stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling, UN Sustainable Development Goals.

Dessa investeringar, så kallade Sustainable Development Investments, ska liksom andra investeringar möta kraven på förväntad avkastning – samtidigt som de stödjer FN:s globala hållbarhetsmål.

Samarbetet, som uppmärksammar och uppmuntrar dessa värdeskapande investeringar har erhållit utmärkelsen av Responsible Investor Awards för Innovation & Industry Leadership inom kategorin Collaborations: Leading Institutional Investors committing to the SDGs.

Vid sidan av AP-fonderna har även holländska PGGM, APG, ABP, bpfBOUW, SPW, MN, Actiam samt Kempen Capital Management fått samma omdöme. 

22 juni, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048