Folksam Livs premier steg till 26 miljarder kronor jan-jun

– Vi ska ha branschens mest nöjda kunder, säger Folksams VD Jens Henriksson.

Under första halvåret i år hade Folksam Liv-koncernen en premieinkomst på 26 007 miljoner kronor – en rejäl ökning jämfört med motsvarande period föregående år då premierna uppgick till 23 708 miljoner kronor. 

Moderbolaget Folksam Livs premieinkomst var första halvåret 5 269 (5 184) miljoner kronor.  

Totalavkastningen i moderbolaget låg första halvåret på 2,3 (2,6) procent. 

Det förvaltade kapitalet i moderbolaget uppgick vid halvårsskiftet till 176 896 miljoner kronor, en blygsam ökning från årsskiftet då förvaltat kapital låg på 176 267 miljoner kronor.  

KPA Pensions premievolym steg kraftigt till 12 035 (10 578) miljoner kronor jämfört med första halvåret 2016. Totalavkastningen steg till 2,7 (1,9) procent.

För hela koncernen – inklusive FOLO, KPA och Folksam Fondförsäkring – uppgick det förvaltade kapitalet till 343 332 miljoner kronor, att jämföra med 329 485 miljoner kronor vid årsskiftet. Därtill kommer fondförsäkringstillgångar på 135 552 (124 042) miljoner kronor. 

Folksams VD Jens Henriksson säger i sin kommentar till halvårsrapporten bland annat att målet är att Folksam ska ha branschens mest nöjda kunder: 

– Jag är stolt över Folksam. Jag är stolt över våra medarbetare som bidrar till det stora engagemanget för våra kunder. Som ett kundägt företag måste vi vara lite bättre, lite helare och lite renare. Därför fortsätter arbetet som vi har startat på flera håll med att se över processer, regler, samarbeten och att hela tiden leva som vi lär. Målet är tydligt: Vi ska ha branschens mest nöjda kunder.

Här hittar du hela Folksams rapport för första halvåret. 

21 juli, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048