Skatterättsnämnden: Inget avdrag för transaktionsförsäkring

Nej, det går inte att få avdrag för premien på en transaktionsförsäkring i samband med företagsförvärv, menar Skatterättsnämnden i ett färskt ställningstagande. Skatterättsnämnden baserar beslutet på att utfallande belopp från försäkringen inte ska tas upp till beskattning. Därmed bör inte heller premien kunna dras av, anser nämnden.

Ansökan till Skatterättsnämnden hade skickats in av ett aktiebolag, som tidigare genomförde ett företagsförvärv. 

I samband med förvärvet tecknades en transaktionsförsäkring, där det faller ut ett belopp om vissa garantier i samband med förvärvet inte uppfylls. 

Skatteverket har tidigare beslutat att inte medge avdrag för premien för försäkringen. Man ansåg istället att det skulle betraktas som en anskaffningsutgift för aktierna. Skatterättsnämnden ansluter sig alltså nu till verkets bedömning. 

Här kan du ta del av Skatterättsnämndens beskrivning av ärendet.  

17 augusti, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048