Norska Insr betalar 320 miljoner NOK för Nemi Forsikring

Norska försäkringsbolaget Insr – tidigare Vardia – har avtalat om att köpa den norska konkurrenten Nemi Forsikring. Genom köpet väntas Insr fördubbla sin premievolym.

Nemi har i dag 50 000 privatkunder och 4 500 företagskunder.

– Nemi Forsikring och Insr passar väldigt bra tillsammans. Jag gläder mig åt att arbeta tillsammans med kollegor från båda bolagen för att bygga vidare på det vi har skapat. Det sammanslagna bolaget kommer att bygga vidare på det bästa av båda organisationerna. Därigenom skapar vi Nordens mest framåtsyftande och nyskapande försäkringsbolag, säger Espen Husstad, VD i Insr, i en presskommentar.

Avsikten är att Nemis varumärke kommer att leva vidare i den nya konstellationen.

Avtalet om förvärvet förutsätter godkännande från Finanstilsynet och Konkurransetilsynet.

 

21 augusti, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048