Stämma i INSR Group beslutar om nyemission för köp av Nemi

Den 26 september håller norska Insr Insurance Group ASA en extra bolagsstämma för att besluta om en nyemission för att finansiera förvärvet av Nemi Forsikring AS. 

Köpeskillingen för förvärvet av Nemi är avtalad till 320 miljoner NOK. 

230 miljoner NOK kommer att betalas kontant. 

Resterande 90 miljoner NOK betalas genom en nyemission.  

Avtalet om att förvärva Nemi Forsikring offentliggjordes den 18 augusti. 

Största ägare i Insr Insurance Group ASA är svenska investmentbolaget Öresund. 

6 september, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048