”Sociala medier bidrar till fler återkallelser av livsmedel”

Det blir allt vanligare i livsmedelsbranschen att företag tvingas återkalla produkter. En bakgrund är kundernas ökade användning av sociala medier. Det framgick vid ett seminarium om risker och riskskydd i livsmedelsindustrin, anordnat av If tidigare i år.

Vid seminariet ”Food & Beverage”, som hölls i Köpenhamn, framträdde bland annat Vince Shiers som beskrivs som en av Europas ledande experter på hantering av återkallelser. Han är chef vid konsultföretaget RQA Group – som arbetar med krishantering i bland annat livsmedelsindustrin – med ansvar för Europa, Afrika och Asien. 

– Det inträffar allt fler återkallelser. Jag kan inte peka på någon produktkategori som har varit immun mot återkallelser, sade Vince Shiers vid seminariet.

Att antalet återkallelser ökar beror bland annat på fler bestämmelser, mer komplexa leveranskedjor, högre förväntningar från tillverkarna, och fler klagomålskanaler genom de sociala medierna.

– De flesta människor använder sociala medier och det är ett växande problem för företagen när de konstaterar att en produkt måste återkallas. Om företaget inte agerar korrekt kan det i själva verket skapa sin egen kris genom att antingen underreagera eller överreagera, förklarade Vince Shiers.

– Alla kan göra inlägg på de sociala medierna – och det som de skriver behöver inte ens vara sant – och hela världen kan se det. Det är många som hakar på och skriver negativt om företaget på de sociala medierna när en potentiell förorening eller en återkallelse blir offentlig. Det är verkligen viktigt att företagen vet hur man kontrollerar sådana interaktioner.

If Industris Jesper Worm och Kristine Birk Wagner berättade vid seminariet fördelarna med en omfattande recall-försäkring på seminarietJesper Worm lade till att en omfattande försäkring är ett skydd av varumärket, anseendet och företaget.

Ett annat av inslagen vid seminariet var slakterijätten Danish Crowns säkerhetschef Flemming Damholt som tillsammans med Ifs riskingenjör Philip Preston berättade om samarbete med försäkringsbolag i samband med bränder.

– De flesta bränder börjar ju som små, men omständigheterna eller materialen kan skapa villkor som gör att den sprider sig. Små bränder uppstår i företag som vårt som är så beroende av elektricitet, eld, grillar och så vidare. Det är viktigt att se till att de små bränderna inte utvecklas till större.

18 september, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048