Alfa Laval väljer FörsäkringsGirot för pensionshantering

FörsäkringsGirot meddelar i dag att Alfa Laval kommer att använda sig av företagets tjänster som ny pensions- och försäkringsadministratör.

I ett första steg ska FörsäkringsGirot genomföra en genomlysning av Alfa Lavals tjänstepensioner. Detta syftar till att resultera i en nulägesrapport.

I framtiden innebär samarbetet med FörsäkringsGirot att avvikelser i rapporteringen fångas upp genom en extra kontrollfunktion, som ska säkerställa att Alfa Laval har rätt avsättning för de anställdas tjänstepensioner.

– Administrationen av de anställdas löner, tjänstepensioner och försäkringar är idag tidskrävande. Vi vill på ett smidigt sätt genom en extra kontrollfunktion säkerställa att vi betalar rätt premie för våra anställda och samtidigt få en smidigare hantering av tjänstepensionen. En stor fördel är att vi därmed kan få en bra överblick på de kostnader vi har för våra anställdas tjänstepensioner samt också spåra premieavsättningarna historiskt, säger Malin Hederström, Employee Relations Partner på Alfa Laval, i en presskommentar.

– Vi kommer att spara väldigt mycket tid på att effektivisera våra processer kring tjänstepensionen med hjälp av FörsäkringsGirot. Vi har letat efter en samarbetspartner som kan hjälpa oss att ta ett helhetsgrepp kring administrationen av våra anställdas tjänstepensioner.

19 september, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048

Här är Konsumentverkets kritik mot försäkringsförmedlare och bolag

17 timmar Läs mer
Nu har Swedbank Försäkring över 200 Mdr kr i förvaltat kapital
23 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Pensionsmyndigheten handlar upp marknadsundersökningar
16 timmar Läs mer

8,5 % avkastning första halvåret i Alectas förmånsbestämda portfölj

22 timmar Läs mer
Länsförsäkringar varnar för sadelliga på stöldturné
16 timmar Läs mer
"Försäkringsbranschen är en ekonomisk gigant, men trots det sätter den inget påtagligt avtryck vare sig i Antikrundan, i människors karriärdrömmar eller i det offentliga samtalet."
Håkan Svärdman resonerar i Dagens Arena om varför få människor engagerar sig i sin försäkring.
Handelsbanken Livs förvaltade kapital steg till rekordnivån 163 Mdr
21 timmar Läs mer
Karlstad missade pensionskostnad — får skattetillägg på 0,7 Mkr
1 dag Läs mer
HDI Global Specialty ny försäkringsgivare för Brims fullgörandeförsäkring
1 dag Läs mer
If: Folk gör fel när de insjuknar utomlands
1 dag Läs mer
7,4 % avkastning första halvåret för SEB:s tjänstepensionskunder
1 dag Läs mer
Nu är 145 fonder klara enligt det nya premiepensionsavtalet
1 dag Läs mer