Riksdagsledamot kräver besked om oförsäkrade läkemedel

Vad gör regeringen för att komma till rätta med att patienter får oförsäkrade läkemedel utan att informeras om detta? Det undrar den moderata riksdagsledamoten Jenny Petersson i en riksdagsfråga riktad till socialminister Annika Strandhäll. 

Läkemedelsförsäkringen infördes 1978 genom en frivillig överenskommelse mellan läkemedelsbolagen. Försäkringen innebär att patienter som skadas av läkemedel kan få pengar direkt ur försäkringen istället för att behöva vända sig till domstol. Försäkringen omfattar dock inte alla läkemedel, uppskattningsvis 1 procent av de läkemedel som säljs i Sverige står utanför läkemedelsförsäkringen.

Jenny Petersson skriver i sin riksdagsfråga att skyddet vid läkemedelsskada är en viktig patientsäkerhetsfråga: 

– Det kan bli en dyster överraskning för en patient som går in på ett apotek med ett recept på ett läkemedel som omfattas av läkemedelsförsäkringen och kommer ut med ett som inte omfattas av läkemedelsförsäkringen och som inte vet om detta och inte har informerats om risker och möjliga konsekvenser, skriver hon.

Frågan om informationen till patienter om läkemedelsförsäkringen sågs över i en statlig utredning för fyra år sedan, men sedan dess har inget hänt, påpekar Jenny Petersson i sin riksdagsfråga. 

29 september, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048