Moderat riksdagsledamot vill ha obligatorisk hemförsäkring

Anders Hansson, moderat riksdagsledamot, vill nu att riksdagen ser över om hemförsäkringen kan bli obligatorisk för boende i flerfamiljshus. 

I sin riksdagsmotion skriver Anders Hansson att om en granne utan hemförsäkring orsakar skador på en annan lägenhet exempelvis genom brand eller vattenläckage, är det inte självklart att grannens försäkring täcker detta.

– Vi bör därför se över möjligheten till en obligatorisk hemförsäkring för boende i flerfamiljshus som likt en trafikförsäkring täcker de kostnader som man eventuellt orsakar för andra. Det skulle skapa en trygghet för boende i flerfamiljshus om olyckan skulle vara framme, heter det i riksdagsmotionen.

Här han du ta del av motionen i sin helhet.

3 oktober, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048