Förmedlare fick erinran för brister i dokumentationen

Försäkringsförmedlarmarknadens disciplinnämnd har beslutat att tilldela en försäkringsförmedlare en erinran.

Av beslutet den 14 september framgår att försäkringsförmedlaren

Bakgrunden till erinran är en anmälan från InsureSec efter ett platsbesök hos förmedlaren förra året.

Vid platsbesöket framgick bland annat att förmedlaren hade omfattande brister i sin dokumentation. Enligt förmedlaren berodde bristerna på att förmedlaren varit långvarigt sjuk.

Här kan du ta del av disciplinnämndens beslut.

4 oktober, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048