Pengarna tillbaka! Krav på återbetalning till Postens pensionsstiftelse

Fyra fackförbund kräver nu tillsammans kräver att miljardbelopp ska betalas tillbaka till Postens pensionsstiftelse. 

Det handlar om Sveriges Ingenjörer, SRAT, Jusek och Civilekonomerna kräver att Postnord återinsätter sammanlagt 1 889 miljoner kronor i Postens pensionsstiftelse – plus ränta. Det motsvarar vad Postnord under 2016 och 2017 plockat ut ur sin pensionsstiftelse. Uttaget kunde göras genom att den förväntade avkastningen på fonderna ändrades från 0,8 procent till 4,0 procent per år.

Det är tidningen Ingenjören som berättar om fackens krav mot Postnords ledning. Enligt tidningen menar de fackliga representanterna att uttagen, som gjorts utan att pensionspengarna kreditförsäkrats, strider mot kollektivavtalet. En förhandlingsframställan har skickats från fackförbunden till Almega Tjänsteföretagen.

I Svenska Dagbladet framför Postnords kommunikationschef Thomas Backteman att man har fullt lagligt stöd för gottgörelsen ur stiftelsen. 

– Gottgörelser har tagits enligt Tryggandelagen för att täcka pensionsutbetalningarna. Lagen ger oss fullt stöd för den gottgörelse för premier som vi har tagit, säger han till SvD Näringsliv.

16 oktober, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048