Greater Than tar in 25 Mkr i nyemission från SHB Fonder och Mangold

Mangold och Handelsbanken Fonder investerar tillsammans cirka 25 miljoner kronor, när Greater Than AB tar in nytt kapital genom en riktad nyemission. 

Den riktade kontantemissionen innebär att bolaget ger ut 892 858 aktier till en teckningskurs om 28 kronor per aktie, baserat på gårdagens genomsnittskurs. Utspädningseffekten ligger på cirka 9,5 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget när bolagets utestående aktier ökar från 8 545 386 aktier till totalt 9 438 244 aktier.

Mangold Fondkommission lägger in 5 miljoner kronor i nyemissionen. För Handelsbanken Fonder är det fonderna Handelsbanken Hållbar Energi och Handelsbanken Microcap Sverige som tar 10 miljoner kronor var.

Mangold Fondkommission har varit finansiell rådgivare och Hamilton legal rådgivare i samband med den riktade emissionen.  

20 oktober, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048