Avkastning på 3,4 procent i Folksam Liv januari–september

Folksam Liv hade en avkastning under perioden januari–september på 3,4 procent, framgår det av Folksams rapport på fredagen. Det är en nedgång jämfört med motsvarande period 2016 då avkastningen låg på 5,8 procent. 

Hela Folksam Liv-koncernen hade under årets första nio månader en premieinkomst på 30 432 miljoner kronor, vilket är en ökning med hela 9 procent jämfört med förra året då premierna årets första nio månader låg på 27 937 miljoner kronor. 

Det förvaltade kapitalet i Folksam Liv-koncernen uppgick vid utgången av september till 346 234 miljoner kronor. Därutöver förvaltar koncernen fondförsäkringstillgångar på 137 347 miljoner kronor.  

Det är från kollektivavtalade tjänstepensioner som tillväxten kommer, och då framför allt från dotterföretaget KPA Pension där premievolymen ökade med 14 procent. KPA Pension hade en totalavkastning på 3,7 (4,8) procent under årets första nio månader.  

VD Jens Henriksson passar i sin kommentar på att kritisera förslaget om höjd skatt på kapitalförsäkringar: 

– Regeringen presenterade nyligen ett förslag om höjd skatt på sparformen kapitalförsäkring från och med den första januari 2018. För oss i Folksamgruppen är utgångspunkten alltid våra kunder. Även om kostnaden för den höjda skatten blir blygsam, så borde fokus istället ligga på att skapa möjligheter till högre pensioner eftersom de redan är under press.

27 oktober, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048

Christer Ragnar vann i domstol om skatt på uttag ur k-försäkring

11 timmar Läs mer
Johannes Ekström utsedd till ny CFO för mySafety Group
18 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
10,3 procents avkastning i Tredje AP-fonden första halvåret
10 timmar Läs mer

Nytt verktyg från SEB ska lyfta fram ojämlikheten i pensionerna

16 timmar Läs mer
Itello förvärvade norska konsult- och aktuariebolaget Eikos AS
12 timmar Läs mer
"Hela pensionsvärldens kollektiv av informatörer måste bli inspiratörer."
Företagarnas VD Günther Mårder ger råd till pensionsbolagen, som han menar bjuder på för lite av humor och underhållning. Ur intervju hos Brummer & Partners.
Greater Than ökade omsättningen med 19 procent andra kvartalet
13 timmar Läs mer
Afa: Lärarna blir sjukskrivna när terminen startar
17 timmar Läs mer
100 euro i rabatt för Sak & Livs läsare på årets stora europeiska event om skadehantering!
18 timmar Läs mer
Alm Brand uppjusterar helårsprognosen efter resultatet första halvåret
1 dag Läs mer
Alexander Santrisi går till Säkra Stockholm Nowa AB
1 dag Läs mer
Domstol tvingar Växjö kommun att göra om förmedlarupphandling
1 dag Läs mer