Avkastning på 3,4 procent i Folksam Liv januari–september

Folksam Liv hade en avkastning under perioden januari–september på 3,4 procent, framgår det av Folksams rapport på fredagen. Det är en nedgång jämfört med motsvarande period 2016 då avkastningen låg på 5,8 procent. 

Hela Folksam Liv-koncernen hade under årets första nio månader en premieinkomst på 30 432 miljoner kronor, vilket är en ökning med hela 9 procent jämfört med förra året då premierna årets första nio månader låg på 27 937 miljoner kronor. 

Det förvaltade kapitalet i Folksam Liv-koncernen uppgick vid utgången av september till 346 234 miljoner kronor. Därutöver förvaltar koncernen fondförsäkringstillgångar på 137 347 miljoner kronor.  

Det är från kollektivavtalade tjänstepensioner som tillväxten kommer, och då framför allt från dotterföretaget KPA Pension där premievolymen ökade med 14 procent. KPA Pension hade en totalavkastning på 3,7 (4,8) procent under årets första nio månader.  

VD Jens Henriksson passar i sin kommentar på att kritisera förslaget om höjd skatt på kapitalförsäkringar: 

– Regeringen presenterade nyligen ett förslag om höjd skatt på sparformen kapitalförsäkring från och med den första januari 2018. För oss i Folksamgruppen är utgångspunkten alltid våra kunder. Även om kostnaden för den höjda skatten blir blygsam, så borde fokus istället ligga på att skapa möjligheter till högre pensioner eftersom de redan är under press.

27 oktober, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048