Nu har INSR genomfört förvärvet av Nemi

Norska försäkringsbolaget INSR har nu slutfört förvärvet av försäkringsbolaget Nemi, och dessutom genomfört en nyemission för att finansiera förvärvet.

Nemi har i dag 50 000 privatkunder och 4 500 företagskunder. Genom affären väntas Insr fördubbla sin premievolym.

Avtalet om förvärvet offentliggjordes i augusti. 

– Nemi Forsikring och Insr passar väldigt bra tillsammans. Jag gläder mig åt att arbeta tillsammans med kollegor från båda bolagen för att bygga vidare på det vi har skapat. Det sammanslagna bolaget kommer att bygga vidare på det bästa av båda organisationerna. Därigenom skapar vi Nordens mest framåtsyftande och nyskapande försäkringsbolag, sade då Espen Husstad, VD i Insr, i en presskommentar.

1 december, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048