Rensningen! Skandia tar bort 550 fonder från sitt fondtorg

Skandia meddelade i dag att man kommer att minska antalet fonder på sitt fondtorg med cirka 550 stycken, från i dag 800 fonder till cirka 250. 

Skandia beskriver det som att man framöver kommer att erbjuda ett helt och hållet kvalitetsgranskat fondutbud. Arbetet med kvalitetsgranskningen väntas vara klart under första kvartalet nästa år.

Enligt Skandia kommer man inte att minska investeringsmöjligheterna för kunderna, utan istället skapa ett för kunden hanterbart antal fondalternativ per fondkategori.

Förändringen i antalet fonder avser endast Skandias fondtorg för direktplaceringar i fonder. När det gäller fondutbudet för Skandias fondförsäkringar kommer det precis som tidigare att finnas 90 fonder.

– Vad vi nu gör är att vi satsar på genomgående högre kvalitet i fondutbudet för att kunderna enkelt ska kunna välja rätt fonder. Många kunder upplever idag en svårighet att välja och vår förändring kommer att underlätta valsituationen, säger Skandias koncernchef Frans Lindelöw i en presskommentar.

– Vi kommer framöver att erbjuda fonder som vi bedömer har gynnsamma förutsättningar att avkasta över genomsnittet för jämförbara fonder. För att granska prisvärdheten analyserar vi fondernas avgiftsstruktur, hur aktiv och bra förvaltningen är.

De urvalsprinciper som Skandia tar hänsyn till vid sin genomgång är:

• Fonder som är kvalitetsgranskade och utvalda

• Fonder som passar olika behov och intressen

• Fonder som är prisvärda

• Fonder som möter efterfrågan

• Fonder som beaktar hållbarhet

• Fonder som har potential att avkasta över genomsnittet av jämförbara fonder

• Fonder från ett stort antal marknadsledande fondbolag

4 december, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048