Deloitte kräver 1 miljon kr av Allra för utökad granskning

Revisionsbyrån Deloitte har tagit Allra Sverige AB till domstol för att kräva in en fordran på knappt 1 miljon kronor för en utökad granskning i samband med en revision. Det skriver nyhetstjänsten Realtid i dag.   

Den utökade granskningen skedde under perioden 31 januari 2017 till den 24 februari 2017. Deloitte fakturerade därefter Allra på 978 900 kronor exklusive moms. Deloitte skickade även en detaljerad specifikation över nedlagd tid. Enligt Deloitte har Allra ännu inte betalat fakturan.

Deloitte valde i ett senare skede att hoppa av uppdraget efter att ha gjort en revisionsanmälan gällande transaktioner i koncernens värdepappersbolag i Dubai.

Allra anmälde då Deloitte till Revisorsinspektionen eftersom man ansåg att Deloitte utan anledning lämnade revisionsuppdraget i förtid. Dessutom ställde man frågan om Deloittes extrauppdrag varit förenligt med reglerna om revisors oberoende.

6 december, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048