Storebrands förvärv av Skagen Fonder nu i hamn

• Storebrands huvudkontor i Lysaker.

Storebrand meddelade under torsdagen att man har genomfört det planerade förvärvet av Skagen. 

Det var i oktober som den norska livjätten Storebrand meddelade att man avsåg att förvärva den framgångsrika fondförvaltaren Skagen A/S. 

Storebrands förvärv gäller samtliga A-aktier samt 10 000 B-aktier i Skagen. Därmed äger Storebrand 90,95 procent av aktiekapitalet och 99,9 procent av rösterna i bolaget. 

Tidigare under veckan genomförde Storebrand en nyemission riktad till Skagens ägare som en del av förvärvet. Vid nyemissionen emitterades 17 904 091 nya aktier till en kurs på 68,24 NOK, det vill säga totalt 1,2 miljarder NOK. De nyemitterade aktierna står för 75 procent av köpeskillingen för Skagen. 

7 december, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048