Alecta ansluter till Fullmaktskollen under andra kvartalet 2018

Alecta har beslutat sig för att ansluta till Fullmaktskollen. Anslutningen sker under det andra kvartalet 2018. 

Fullmaktskollen hanterar fullmakter för både företag och privatpersoners pensioner och livförsäkringar. I tjänsten kan man också lämna och återkalla fullmakter. Enligt Alecta ger anslutningen till Fullmaktskollen en säkrare och effektivare hantering av fullmakter mellan Alectas kunder och deras ombud.

– Vårt beslut att sköta all hantering av fullmakter via Fullmaktskollen är ett led i Alectas strävan att underlätta för våra kunder samt vårt ständigt pågående effektiviseringsarbete. Genom Fullmaktskollen får våra kunder en överblick av sina utestående fullmakter samtidigt som vi kan effektivisera fullmaktshanteringen på ett informationssäkert sätt, säger Katarina Thorslund, chef för Kund på Alecta.

12 december, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048