AP7 Aktiefond sänker förvaltningsavgiften till 0,10 %

Sjunde AP-fonden har beslutat att sänka förvaltningsavgiften för AP7 Aktiefond från 0,11 till 0,10 procent per år. 

– Sänkningen av avgiften är möjlig då det förvaltade kapitalet växer, både till följd av avkastningen och ökade inflöden, heter det på Sjunde AP-fondens hemsida.

AP7 Aktiefond hade under 2016 en avkastning på 16,5 procent och har sedan starten haft en årlig genomsnittlig avkastning på 15,7 procent. Vid utgången av 2016 hade AP7 Aktiefond knappt 315 miljarder kronor under förvaltning. 

AP7 Aktiefond är en av de två byggstensfonderna som förvaltas av Sjunde AP-fonden. Den andra är AP7 Räntefond. De investeringsalternativ som erbjuds i övrigt från Sjunde AP-fonden – exempelvis ickevalsalternativet Såfan – består av olika slags kombinationer av dessa två byggstensfonder. AP7 Räntefond har för närvarande en förvaltningsavgift på 0,4 procent årligen. 

9 januari, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048