7 % återbäring i AI Pension – för tredje året i rad

AI Pension har fastställt återbäringsräntan till 7 procent. 

AI Pension meddelade i dag att styrelsen fastställt återbäringsräntan i AI Liv till 7 procent för 2017. Det är tredje året i rad som styrelsen fattar beslut om återbäringsränta på 7 procent. 

AI Pension erbjuder individuella tjänstepensionslösningar och gruppförsäkringar till arkitekt- och teknikkonsultföretag och till de anställda som jobbar på sådana företag. AI Pension förvaltar även arkitektföretagens kollektivavtalade ITP-försäkring. Totalt har AI Pension cirka 15 000 medlemmar, varav drygt 9 000 har en aktiv försäkring.

 

 

12 januari, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048