Förmedlarföretag stämmer tidigare anställd på 500 000 kr

Ett av Sveriges största och välrenommerade förmedlarbolag med inriktning på skadeförsäkring har stämt en tidigare anställd på 500 000 kronor, och kräver dessutom ett vitesföreläggande. 

Förmedlarbolaget anser att den tidigare anställde förmedlaren brustit när det gäller lojalitetsplikt, sekretess och konkurrensförbud, och kräver nu förmedlaren på 538 000 kronor. 

Förmedlaren anställdes vid bolaget 2012. I anställningsavtalet fanns en klausul som innebar sekretess för företagshemligheter under anställningen, och två år därefter. Genom ett tilläggsavtal 2014 infördes också ett konkurrensförbud. 

Förra året sade förmedlaren upp sig och började på ett konkurrerande förmedlarföretag. 

Efter det att förmedlaren sagt upp sig framkom uppgifter som pekade på att förmedlaren redan under sin tid som anställd förberett sin övergång till det konkurrerande företaget. Enligt stämningsansökan har han bland annat olovligen kontaktat kunder och tagit med sig företagshemligheter från sin arbetsgivare, bland annat kontaktuppgifter till kundföretag. Detta har skett genom att han har mejlat kunders kontaktuppgifter från sin företagsmejladress till sin privata mejl. 

Enligt stämningsansökan har förmedlaren även – inför kunder– anklagat personer i ledningen på förmedlarföretaget för sexuella trakassarier, vilket fått kunderna att lämna förmedlarbolaget. 

Förmedlaren själv tillbakavisar alla anklagelser från den tidigare arbetsgivaren. 

Här kan du som är kund på Sak & Liv Premium ta del av stämningsansökan. 

16 januari, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048