Försäkrings AB Bostadsgaranti har upplösts efter likvidation

Den 18 januari registrerades att FABO – Försäkrings AB Bostadsgaranti – har upplösts efter likvidation. 

FABO överlät i december 2016 sitt försäkringsbestånd till brittiska NRG Victory Reinsurance Ltd och försattes därefter i likvidation.

På sätt och vis handlade det om en intern affär. I maj 2014 sålde AB Bostadsgaranti aktierna i FABO till Columbia Insurance Company som ingår i Berkshire Hathaway-koncernen där Warren Buffett är VD och huvudägare. Även NRG Victory Reinsurance Ltd, dit FABOs bestånd har överlåtits, ingår i Berkshire Hathaway-gruppen. 

Försäkrings AB Bostadsgaranti startade år 2000 som ett helägt dotterbolag till AB Bostadsgaranti. Bolaget tecknande från start produktionsgarantier och ansvarsutfästelser, vilket tidigare legat i moderbolaget, och erbjöd dessutom byggfelsförsäkring för flerbostadshus och småhus i produktsortimentet. Sedan januari 2016 har FABO inte tecknat några nya försäkringar. År 2016 uppgick intäkterna i bolaget till 119 (7 100) kkr. Det försäkringstekniska resultatet uppgick till –100,6 (–36,4) miljoner kronor. Resultat efter skatt uppgick till 30,2 (–5,8) miljoner kronor. 

23 januari, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048

Söderberg & Partners handlar upp tågförsäkring åt länstrafikbolag

11 timmar Läs mer
Rekordmånga fällningar hittills i år av Swedsecs disciplinnämnd
12 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Alecta rekryterade tre nya nyckelmedarbetare till fastighetsbolaget
14 timmar Läs mer

AMF investerar 300 miljoner kr i snabbväxande techbolaget Yubico

18 timmar Läs mer
Så arbetar Itello med de omfattande migreringsprojekten
18 timmar Läs mer
"Nu är det fritt fram för fondbolag att mjölka dina fonder på extra pengar, det är slutsatsen av tingsrättens frikännande av Allras ledning."
Jonas Lindmark, Morningstar, drar en slutsats av tingsrättsdomen i Allra-målet.
Safeture inleder samarbete med israeliskt riskanalysföretag
19 timmar Läs mer
Niklas Hjert: Så ska vi göra de avtalade försäkringarna mer kända
1 dag Läs mer
Två ytterligare förmedlarbolag lämnar Säkra och går till Tydliga
1 dag Läs mer
Nordea Liv i Norge tar över pensioner för 4,1 Mdr kr från Frende Forsikring
1 dag Läs mer
Hedvig får nu in 6 procent av alla nytecknade hemförsäkringar
1 dag Läs mer
Folksam: Många är klimatmedvetna — men få anpassar sitt sparande
1 dag Läs mer