Tuffare krav på försäkring föreslås för kärnkraftsbolag

Regeringen har skickat ut på remiss en departementspromemoria om utökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för ägare av kärnkraftverk. I promemorian från miljö- och energidepartementet föreslås bland annat att reaktorägare får ett utökad ansvar för olyckor, och att de blir skyldiga att teckna en utvidgad försäkring. 

Förslaget i promemorian – som har titeln ”Ett utökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare”  – är att ägare av reaktorer ska vara ansvariga för ett belopp motsvarande 11 800 miljoner kronor om det inträffar en olycka. Det särskilda statsansvaret, som innebär att staten i sista hand ansvarar för ersättning upp till 6 miljarder kronor, kan därmed komma upphävas för den gruppen av anläggningsinnehavare.

Reaktorinnehavarna blir även skyldiga att ha en ansvarsförsäkring för motsvarande belopp.

– Ett ökat skadestånds- och försäkringsansvar innebär att reaktorinnehavarna i större utsträckning än vad som är fallet i dag får ta ansvar för kostnaderna för kärnkraftens risker, heter det i promemorian.

Sista dag att svara på remissen är 5 mars 2018.

Här kan du ta del av hela promemorian. 

9 februari, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048