Grundarna av iZave får 12 miljoner kr i tilläggsköpeskilling

NewCap meddelade under måndagen att de tre tidigare huvudägarna av iZave får 9 miljoner DKK – motsvarande cirka 12 miljoner kronor – i tilläggsköpeskilling.  

iZave– tidigare under varumärket Cerberus – har genom åren kritiserats hårt för sin verksamhet. 

Bolaget köptes år 2016 av den danska finanskoncernen NewCap Holding A/S med omfattande verksamhet i Sverige.

I höstas meddelade Newcap att iZave skulle försvinna som självständigt bolag. Det sades då att delar av iZaves verksamhet skulle integreras i förmedlarbolaget Factor, medan huvuddelen av verksamheten läggs ned. Mellan 30 och 40 tjänster på iZave försvann i och med avvecklingen.

Nu tycks det som om det sista kapitlet är på väg att skrivas i historien om iZave. 

När förvärvet skedde 2016 fick då dåvarande ägarna 40 miljoner DKK för sina aktier, fördelat på hälften kontanter och hälften NewCap-aktier. Det fanns också en överenskommelse om en tilläggsköpeskilling ifall vissa resultatmål uppnåddes. Taket för tilläggsköpeskillingen uppgick till 172 miljoner DKK, och avsikten var att betalning skulle ske år 2020.  

Efter avvecklingen av iZave har NewCap nu kommit till en uppgörelse om nivån på tilläggsköpeskillingen med de tidigare ägarna Alexander Strömstedt, Toni Song och Anders Hedenfalk som tillsammans tidigare ägde 95 procent av aktierna i iZave. Förutom att en tilläggsköpeskilling på 9 miljoner DKK betalas ut innebär överenskommelsen att de tre tidigare ägarna med omedelbar verkan lämnar sina nuvarande positioner i NewCap-koncernen.  

12 februari, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048