Länsförsäkringar lanserar ny fossilsmart värdepappersfond

Nu lanserar Länsförsäkringar den nya fonden Länsförsäkringar FossilSmart. Länsförsäkringars kunder kan från och med den 12 februari spara i fonden, som har målet att kombinera hänsyn till klimatförändringarna med en god avkastning.

Fonden kommer att investera brett i olika branscher på de utvecklade marknaderna, men exkluderar sektorn Energi (olja, gas, kol och utrustning för sektorn). 

– Inte bara för att koldioxidutsläppen orsakar klimatförändringar och extremväder, utan också för att det helt enkelt är en dålig investering att investera i bolag som med rätta begränsas allt hårdare i lagstiftningen. Därför investerar fonden FossilSmart inte i energisektorn, säger Eva Gottfridsdotter-Nilsson, VD på Länsförsäkringars fondbolag.

Fonden kommer att övervikta bolag med lägre utsläpp av koldioxid och följer Länsförsäkringars principer för ansvarsfulla investeringar. Förvaltningsavgiften är 0,70 procent. 

12 februari, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048