Länsförsäkringars rörelseresultat inom sak steg till 7 207 Mkr

Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade förra året med 56 procent till 7 207 (4 626) miljoner kronor. Det framgår av gruppens årsöversikt som presenterades under måndagen. 

Av årsöversikten framgår också att premieintäkten efter avgiven återförsäkring ökade till 25 504 (24 073) miljoner kronor.

Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade samtidigt till 2 538 (1 813) miljoner kronor och totalkostnadsprocenten förbättrades till 92 (95).

I LFAB-koncernen steg rörelseresultatet till 2 825 (2 286) miljoner kronor. LFAB:s sakförsäkringsrörelse förbättrade rörelseresultatet till 1 028 (644) mijloner kronor. Totalkostnadsprocenten förbättrades till 88 (92).

Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Fondliv steg till 600 (512) Mkr. Premieinkomsten ökade till 9 133 (8 637) Mkr. 

Av informationen från Länsförsäkringar framgår också att länsförsäkringsbolagen sammantaget avser att betala tillbaka minst 1,4 miljarder kronor i återbäring till kunderna, LFAB:s styrelse föreslår en aktieutdelning på 300 miljoner kronor till ägarna och att Agria planerar att etablera sig i Frankrike senare under året, vilket blir det femte landet som Agria etablerar sig i.  

Sören Westin, VD för Länsförsäkringar AB, säger bland annat så här i en presskommentar:

– De goda resultaten avspeglar nyckeln till Länsförsäkringars framgång – de 23 länsförsäkringsbolagens lokala förankring och engagemang, tillsammans med de skalfördelar som det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB representerar. Under 2017 har Länsförsäkringar återigen hamnat i topp i Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning inom bank, privat sakförsäkring och fastighetsförmedling, vunnit Swedish Brand Award och Red Dot Award för appen. Dessutom fick Länsförsäkringar Global Hållbar fonden grönt hållbarhetsbetyg och hamnade på Söderberg & Partners tio-i-topplista över svenska hållbara fonder.

Här kan du ta del av hela rapporten från Länsförsäkringsgruppen. 

12 februari, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048