6,5 % avkastning för Alectas förmånsbestämda portfölj 2017

Under förra året hade Alectas förmånsbestämda portfölj, som står för huvuddelen av Alectas placeringar, en avkastning på 6,5 procent. Den premiebestämda produkten Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 9,1 procent. Det framgår det av Alectas rapport för förra året som presenterades på tisdagsmorgonen. 

Avkastningen 2017 på 6,5 procent i den förmånsbestämda försäkringen kan jämföras med 5,1 procent under 2016. Den senaste femårsperioden har den förmånsbestämda portfölen haft en genomsnittlig årsavkastningen på 8,0 procent. Förvaltat kapital i Alectas förmånsbestämda portfölj uppgick vid årsskiftet till 737 miljarder kronor, jämfört med 697 miljarder kronor ett år tidigare.

Alecta Optimal Pensions på 9,1 procent under 2017 är 0,6 procentenheter bättre än Alectas jämförelseindex. År 2016 var avkastningen 5,8 procent. Under femårsperioden fram till sista december 2017 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 10,9 procent i genomsnitt per år, vilket enligt Alecta var 2,3 procentenheter bättre per år än jämförelseindex. Siffrorna avser Alectas förvalsportfölj som har en aktieandel på 60 procent. Förvaltat kapital i Alecta Optimal Pension uppgick  till 87 miljarder kronor vid årets utgång. Förvaltningskostnaderna för Alecta Optimal sjönk under 2017 till 0,09 procent.

– Vi har mycket att glädjas över från vårt hundrade verksamhetsår. En stark finansiell ställning, bra avkastning och fortsatt lägre kostnader är värt att lyfta fram. Jag är riktigt stolt över Alectas bidrag till våra kunders framtida pension. Under 2017 har vi tagit emot fina utmärkelser för vår aktiva kapitalförvaltningsmodell, för vårt hållbarhetsarbete men också för affärer vi gjort, säger Alectas vd Magnus Billing i en presskommentar.

13 februari, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048