AMF:s totalavkastning steg till 7,9 procent förra året

AMF:s totalavkastning var 7,9 procent för 2017, jämfört med 7,3 procent 2016. Det framgår av en rapport från AMF i dag på morgonen.  

Den genomsnittliga årsavkastningen har de senaste fem åren varit 8,5 procent. De senaste tio åren har avkastningen varit i snitt 6,7 procent.

– Året som gått var ännu ett positivt år för AMFs runt 4 miljoner pensionssparare. Vi levererade en fin avkastning på 7,9 procent, sänkte våra genomsnittliga kostnader per kund från 164 till 156 kronor och stärkte våra möjligheter att stå stadigt även i händelse av en mer turbulent ekonomisk utveckling. Det här var även första året då ett stort antal av våra sparare fullt ut fick ta del av de omfattande förenklings- och förbättringsarbete som vi genomförde förra året, vilket öppnade för att vi kunde halvera snittavgiften för våra kärnkunder. Det känns givetvis väldigt bra för ett bolag som AMF som alltid sätter spararnas intressen främst, säger Johan Sidenmark, VD för AMF, i en presskommentar.

Förvaltningskostnadsprocenten för traditionell försäkring sjönk under året till 0,11 (0,12). Kapitalförvaltningskostnadsprocenten uppgår till 0,3 (0,3). 

Premieinkomsten uppgick till 16,2 (16,0) miljarder kronor. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 3,3 (3,1) miljarder kronor.

Inom AMF Fonder uppgick det förvaltade kapitalet till 126 (120) miljarder kronor. Enligt AMF levererade majoritet av fonderna över sina jämförelseindex.  

Totalt förvaltar AMF-koncernen 596 (563) miljarder kronor. Av detta är 469 (442) hänförligt till traditionell försäkring. 

 

13 februari, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048