Pensionsmyndigheten: 5 400 Mdr kronor i pensionskapital

Svenska folket hade vid utgången av år 2016 ett förvaltat pensionskapital på 5 400 miljarder kronor. Det rapporterar Pensionsmyndigheten i sin rapport ”Sveriges pensioner 2005-2016”. 

Rapporten beskriver utvecklingen av pensionsbeloppen för den allmänna inkomstgrundade pensionen, tjänstepensionen samt den avdragsgilla privata pensionen. Enligt rapporten ökade det samlade förvaltade pensionskapitalet med 400 miljarder kronor till 5 400 miljarder kronor 2016.

– Under 2016 så utgjorde det förvaltade kapitalet inom den allmänna pensionen cirka 43 procent av det samlade pensionskapitalet, och där buffertkapitalet stod för 25 procentenheter och premiepensionskapitalet stod för 19 procent. Tjänstepensionen utgjorde 48 procent av det samlade kapitalet, säger Inger Johannisson, analytiker vid Pensionsmyndigheten som tagit fram rapporten, i en presskommentar. 

Både inbetalningar och utbetalningar av pensionskapital ökade under år 2016, och uppgick till 470 miljarder kronor respektive 425 miljarder kronor. 

Här kan du ta del av hela rapporten.  

19 februari, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048