Greater Than växte med 243 procent Q4 2017

Insurtechbolaget Greater Than, som erbjuder en lösning för pay-as-you-drive-försäkringar, ökade sin omsättning under fjärde kvartalet med 243 procent till 2,7 (0,8) miljoner kronor. Det framgår av bolagets bokslutskommuniké i dag på morgonen. Samtidigt steg förlusterna till –4,3 (–3,4) miljoner kronor efter skatt. 

För året 2017 som helhet ökade omsättningen till 8,1 (3,5) miljoner kronor samtidigt som förlusten steg till –15,2 (–11,5) miljoner kronor efter skatt. 

VD Liselott Johansson säger i sin bokslutskommentar att utvecklingen under året gått fortare än hon vågat hoppas på:  

– 2017 var året då vi lanserade vår första försäkring och efter bara nio månader har vi flera olika försäkringsprodukter ute på marknaden, avtal i fyra länder och samarbetar med Nordens bästa bilförsäkringsbolag. Nu är vi igång och säljer med en B2B-affärsmodell till försäkringsbolag som gör att vi kan skala upp vår plattform ännu snabbare. 

I kommentaren säger hon också att kunderna ser det som unikt att Greater Than kan erbjuda en komplett leverans av en digital bilförsäkring: 

– Vi ger helt enkelt ”gamla” bolag en möjlighet att digitalisera på några veckor och därmed på ett kontrollerat sätt anpassa sig till en ny värld. Det är ett privilegium att få vara en del av det här teamet och en liten pusselbit i en stor förändring – jag ser fram mot fortsättningen, avslutar Liselott Johansson sin bokslutskommentar.

23 februari, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048