8,9 procents avkastning förra året för Tredje AP-fonden

Under förra året uppgick totalavkastningen för Tredje AP-fonden till 8,9 procent före kostnader, vilket kan jämföras med 9,5 procent år 2016. Det framgår av fondens presentation av 2017 års resultat. 

Fondens förvaltningskostnadsandel sjönk till 0,10 (0,12) procent, varav rörelsekostnader utgjorde 0,06 (0,06) procent. Räknar man avkastning efter kostnader var totalavkastningen 8,8 (9,4) procent. Den senaste femårsperioden har fondens genomsnittliga avkastning uppgått till 10,5 procent per år.

Fonden rapporterar också att man har överträffat sin jämförelseportföljen med 2,1 procentenheter efter kostnader under 2017. Sedan 2012 har AP3 haft 22 procentenheter högre avkastning efter kostnader.

Vid utgången av 2017 uppgick fondkapital till 345 239 (324 375) miljoner kronor. 

– Årets höga totalavkastning på 8,8 procent innebär ytterligare ett år av starkt bidrag till pensionssystemet. Under den senaste femårsperioden har fondens avkastning varit drygt 8 procentenheter högre än inkomstindex i genomsnitt per år, säger Kerstin Hessius, VD för Tredje AP-fonden, i en presskommentar.

– Vi har under året sänkt förvaltningskostnaderna genom att minska andelen hedgefonder i portföljen och vi har flyttat till mindre lokaler. Samarbetet mellan AP-fonderna har också stärkts genom flera samverkansgrupper.

26 februari, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048