Så bra gick det för de största skadeförsäkringsbolagen 2017

Försäkringsrörelseresultatet för de fem största aktörerna på den svenska skadeförsäkringsmarknaden steg förra året med 0,5 miljarder till knappt 8 miljarder kronor.

Allra bäst marginaler hade Codan/Trygg-Hansa som kunde uppvisa en marginal i den svenska försäkringsrörelsen 2017 på 24,5 procent, visar en färsk rapport från Sak & Liv.

Det innebär att Codan/Trygg-Hansas verksamhet i Sverige står för nära två tredjedelar av hela RSA-koncernens försäkringsrörelseresultat.

Om du har ett abonnemang på Sak & Liv Premium kan du ladda ned rapporten genom att klicka här!

12 mars, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048