Skandia: Bara två av tio har förtroende för pensionssystemet

Endast två av tio svenskar säger sig ha förtroende för det svenska pensionssystemet, enligt en undersökning från Skandia. 

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Skandia.

– Att så få har förtroende hänger samman med att systemet helt enkelt levererar låga pensioner för stora grupper. Det kommer också att gälla föröverskådlig framtid om inte politikerna gör något dramatiskt. Lägg därtill att politikerna tagit bort skatteavdraget för privat pensionssparande när det som bäst behövs för att höja den totala pensionen, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia, i en kommentar.

Den främsta orsaken till lågt förtroende är att politikerna inte tar ansvar för att alla får en god pension (57 %). Andra orsaker är att pensionerna blir för låga i förhållanden till hur mycket man jobbat (51 %). Även höjningen av pensionsåldern är en orsak till lågt förtroende (25 %). 

Skandia presenterar i anslutning till undersökningen tre förslag som man anser kan stärka förtroendet för pensionssystemet på sikt:

• Kvalitetssäkra fondutbudet och gör traditionell försäkring valbar i premiepensionssystemet.

• Fokusera på att få ned inträdesåldern på arbetsmarknaden bland annat genom ökad genomströmning på högre utbildningar. 

• Utforma incitament för privat pensionssparande.

12 mars, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048