Möte under tisdagen mellan Pensionsgruppen och partsrådet

I dag tisdag hålls det första mötet mellan Pensionsgruppen och det nya rådet med representanter från arbetsmarknadens parter. 

I december 2017 enades partierna bakom pensionssystemet om vissa förändringar av det allmänna pensionssystemet. Överenskommelsen innebär bland annat insatser för de pensionärer som har det tuffast, ett reformerat premiepensionssystem, justerade åldersgränser i pensionssystemet, åtgärder för mer jämställda pensioner och moderniserade placeringsregler för AP-fonderna.

Då beslutades också att ett råd med representanter från arbetsmarknadens parter skulle knytas till det fortsatta arbetet. Detta med tanke på att de kan bidra till ett mer hållbart arbetsliv, och eftersom de ansvarar för kollektivavtalade tjänstepensioner.

I dag hålls det första mötet på Socialdepartementet, under ledning av Pensionsgruppens ordförande socialminister Annika Strandhäll. På tisdagens uppstartsmöte kommer företrädare från Arbetsgivarverket, LO, SACO, SKL, Svenskt näringsliv och TCO, samt deras medlemsorganisationer. 

– När vi gör förändringar behöver de genomföras tillsammans med arbetsmarknadens parter. Det är en grundläggande del av den svenska modellen. Det krävs gemensamt arbete för att garantera trygga pensioner för vanligt folk och skapa ett hållbart arbetsliv med goda möjligheter till omställning och vidareutbildning, säger Annika Strandhäll i en presskommentar.

Pensionsgruppen har för avsikt att regelbundet träffa partsrådet fram till åtminstone 2020 då flera delar av pensionsöverenskommelsen ska vara på plats.

Gunnar Loxdal
0706946048