Norska försäkringsbolag ökade combined ratio till 89,2 förra året

Under förra året steg combined ratio i norska skadeförsäkringsbolag med 2,7 procentenheter till i genomsnitt 89,2 procent, rapporterar norska Finanstilsynet. 

Enligt Finanstilsynet uppgick den värdejusterade avkastningen i norska livbolags kollektivportfölj, med garanterad avkastning, till 6,2 (5,2) procent. Norska pensionskassors kollektivportfölj hade en avkastning på 8,1 (5,4) procent. 

Norska banker hade 2017 en avkastning på eget kapital på 11,3 procent, vilket är en ökning jämfört med 2016 då motsvarande siffra låg på 10,6 procent. 

13 mars, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048