Konkurrensverket nekar Protector att ta del av förhör med anställd

Konkurrensverket säger nej till en begäran från Protector om att ta del av utskrift av ett förhör av en anställd i utredningen som gäller misstankar om riggade försäkringsupphandlingar.

Sedan förra året pågår en utredning där Konkurrensverket misstänker att försäkringsbolag och förmedlarföretag har samarbetat på ett otillbörligt sätt i samband med upphandlingar av sakförsäkringstjänster. 

Utredningen har väckt stor uppmärksamhet i branschen. 

Konkurrensverket har bland annat genomfört så kallade gryningsräder mot branschaktörer som Söderberg & Partners, AIG, Protector, Länsförsäkringar, If, Folksam och Trygg-Hansa, och hållit förhör med ett antal beslutsfattare i branschen. 

Bland annat har förhör hållits med en person anställd på Protector. Med vid förhöret fanns även Protectors juridiska ombud. 

Protector har nu framfört till Konkurrensverket att man önskar ta del av en utskrift av förhöret med den anställde personen. Man har bland annat hänvisat till att det av rättssäkerhetsskäl är av stor vikt att den anställde och Protector ska kunna ta del av utskriften för att kunna kontrollera att uppgifter är korrekt återgivna. Även den anställde själv har framfört motsvarande begäran. 

Men Konkurrensverket menar i ett beslut att det föreligger utredningssekretess och att Protector eller den anställde därmed inte ska få ta del av dokumentationen, och avslår därför Protectors begäran. Så här skriver KKV bland annat i sitt beslut: 

– Mot den bakgrunden anser Konkurrensverket att det finns mycket starka skäl för att parterna, däribland Protector, inte får del av uppgifterna hänförliga till sådana omständigheter som kan påverka en eventuell förhörspersons minnesbild, eller försvåra ytterligare utredningsåtgärder. 

Något datum när utredningen ska vara avslutad har inte meddelats. 

Konkurrensverket har gjort bedömningen att både den anställdes namn och befattning omfattas av sekretess. 

19 mars, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048